تاریخ بروز رسانی جداول: 1399/04/10

خلاصه پرسنل کلوین بر اساس مدرک و سابقه

شاخص کارشناس ارشد با بیش از 10 سال سابقه کار کارشناس ارشد تا 10 سال سابقه کار کارشناس با بیش از 10 سال سابقه کار کارشناس تا 10 سال سابقه کار کاردان سایر
تعداد 4 1 18 10 5 8
 

مشخصات پرسنل فني (بخش ساختمان)

ردیف نام و نام خانوادگي آخرين  مدرك و رشته تحصيلي سال اخذ مدرك سابقه همكاري با شركت سابقه كار سمت در دفتر مركزي سمت در پروژه
1 مرجان مقدم کارشناس  ارشد معماري 1382 6 17 مسئول واحد کنترل پروژه -تضمین کیفیت -
2 علي تابش کارشناس  ارشذ عمران 1384 13 15 - مسئول دفتر فنی پروژه
3 شایان خدایی کارشناس ارشد عمران 1394 5 5 کارشناس مناقصات -
4 نیره نصیر پور كارشناس  معماری 1356 8 43 کارشناس معماری -
5 آرش قربانی کارشناس عمران 1377 4 22 سرپرست دفتر فنی -
6 پوریا اسمعلیون کارشناس عمران 1377 4 22 - سرپرست کارگاه
7 فرشید کریمی دهکردی کارشناس عمران 1379 10 20 - سرپرست کارگاه
8 سیاوش سید آقای زاهد کارشناس عمران 1379 6 20 - سرپرست کارگاه
9 داود انصاری کارشناس عمران 1380 16 19 - مدیر پروژه
10 شهرام خدايی کارشناس عمران 1384 15 15 کارشناس دفتر فنی -
11 قاسم تيموري کارشناس عمران 1387 14 14 - مسئول دفتر فنی پروژه
12 بهارك بهاري كارشناس عمران 1385 8 13 مسئول واحد مناقصات -
13 فرشید جاهد كارشناس عمران 1387 11 12 - مسئول دفتر فنی پروژه
14 مسعود محمدی کارشناس عمران 1392 6 7 - کارشناس اجرا پروژه
15 فاطمه خدایی کاردان معماری 1393 6 6 کارشناس واحد کنترل پروژه -
16 احسان تجارتی کارشناس عمران 1393 4 6 مسئول دفتر فنی پروژه
17 رضا خدائی کارشناس  عمران 1393 6 6 مسئول اجرا در پروژه
18 سيد پرويز آل داوود کاردان عمران 1366 30 33 - مسئول اجرا در پروژه
19 امیر میرزایی کاردان نقشه برداری 1388 2 9 - کمک نقشه بردار
20 مرتضی بابایی کاردان نقشه برداری 1390 3 6 نقشه بردار

مشخصات پرسنل فني (بخش تأسيسات)

ردیف نام و نام خانوادگي آخرين  مدرك و رشته تحصيلي سال اخذ مدرك سابقه همكاري با شركت سابقه كار سمت در دفتر مركزي سمت در پروژه
1 بابک دلاوری کارشناس ارشد برق 1383 5 16 - مسئول اجرائی تاسيسات  میکانیکی پروژه
2 فرهنگ شاهين كارشناس برق 1363 21 36 مشاور مدیر عامل -
3 پيمان خداداديان کارشناس مکانيک 1379 19 20 مسئول دفتر فني تاسيسات -
4 امين صادقي كارشناس مكانيك 1384 12 14  کارشناس دفتر فني مکانیک -
5 کامیار مشایخی کارشناس مکانیک 1390 7 9 کارشناس دفتر فنی مکانیک -
6 ابوالفضل کامرانی فر کارشناس مکانیک 1395 4 4 - کارشناس اجرا
7 مهران رحیمیان کارشناس مکانیک 1394 3 5 - کارشناس  مکانیک
8 داريوش خدايي فوق ديپلم مکانيک 1375 24 24 - تكنسين اجرا پروژه

مشخصات پرسنل اداري و پشتيباني

ردیف نام و نام خانوادگي آخرين  مدرك و رشته تحصيلي سال اخذ مدرك سابقه همكاري با شركت سابقه كار سمت در دفتر مركزي سمت در پروژه
1 زهرا شاهنده گرمی کارشناس ارشد زمین شناسی 1387 6 12 مسئول دفتر -
2 مصطفی شعبانی نوغاب کارشناس - منابع طبیعی 1394 5 5 - پرسنل تداركات
3 فرشاد محبی کارشناس فناوری اطلاعات 1395 3 4 کارشناس HSE
4 سعید خیری کارشناس ایمنی صنعتی 1397 2 2 کارشناس HSE
5 بابك خدائي کاردان فنی - ماشین آلات 1388 11 11 مدير واحد پشتيباني و تداركات -
6 مهدی وحیدیان دیپلم تجربی 1386 9 13 - مسئول مالي و پشتيباني
7 کاظم ایوبی دیپلم برق 1382 4 17 - پرسنل تداركات
8 مجيد باقر نژاد سیکل 1380 14 19 پرسنل تداركات -
9 یاسین موسی پور سیکل 1388 4 11 پرسنل تداركات -
10 حسن علی آبادی سیکل 1370 4 29 - پرسنل تداركات
 

مشخصات پرسنل مالی

ردیف نام و نام خانوادگي آخرين  مدرك و رشته تحصيلي سال اخذ مدرك سابقه همكاري با شركت سابقه كار سمت در دفتر مركزي سمت در پروژه
1 ناصر پسندیده پور کارشناس حسابداری 1390 9 19 مدير واحد پشتيباني و تداركات -
2 لينا خدايي دیپلم حسابداری 1382 13 17 مسئول دفتر -
3 مهدی وحیدیان دیپلم تجربی 1386 9 13 - مسئول انبارها
 

جهت هرگونه اطلاعات بیشتر برای ما یک ایمیل ارسال کنید