شرکت کلوین با به پایان رساندن 65 پروژه کوچک و بزرگ با انواع کاربرد ها در نقاط گوناگون کشور عزیزمان و دریافت گواهینامه ها و تقدیرنامه ها توانسته نامی خوش از خود بجای بگذارد و هم اکنون با نیم قرن تجربه، آماده ارائه خدماتی با توجه به نیاز مشتریان در قالب قرارداد های زیر میباشد:

تامین و ساخت (PC)

 تامین مصالح، مهندسی و ساخت (EPC)

مدیریت پیمان (MC)

 

 

گواهینامه ها         عضویت ها         تقدیرنامه ها            ارسال درخواست