درخواست ارائه پیشنهاد قیمت برای ارائه خدمات

ضمن تشکر از حسن اعتماد شما در انتخاب ما برای ارائه پیشنهاد قیمت خواهشمند است فرم زیر را تکمیل و مستندات درخواستی را ارسال فرمائید.

مشخصات حقوقی
مشخصات حقیقی

جهت وارد نمودن اطلاعات و ارسال مستندات لطفا بخش مورد نظر را انتخاب نمائید.

مشخصات خدمات پمانکاری
انتخاب مسیر …

مستندات ضروری، نقشه ها، مجوز های شهرداری، دفترچه جزئیات و ...

مشخصات خدمات مهندسی

جهت ارسال اطلاعات ابتدا نوع خدمت را مشخص کنید

انتخاب مسیر …

لطفا مستندات ثبتی، مجوز های شهرداری، نقشه های اولیه، سایر مستندات بصورت فایل PDF زمیمه گردد.

انتخاب مسیر …

لطفا مستندات ثبتی، مجوز های شهرداری، نقشه های اولیه، سایر مستندات بصورت فایل PDF زمیمه گردد.

انتخاب مسیر …

مستندات از قبیل: مجوز های شهرداری، نقشه سایت پلان، مدارک ثبتی، تصاویر مربوط به ساختمان های همجوار و ... (چند فایل میتواند پیوست شود)

خدمات ساخت سازه های فلزی
نوع پروژه
مشخصات سازه
مصالح و امکانات تحویلی کارفرما
درخوات خدمات
انتخاب مسیر …

لطفا کلیه مستندات مورد نیاز اعم از نقشه و دتایل ها بصورت فایل اتوکد (dwg) آپلود گردد. امکان آپلود چند فایل وجود دارد.

خدمات سرویس و راهبری سیستم های تاسیساتی:
لطفا مشخصات درخواستی در یک فایل pdf بصورت زیر برای ما ارسال گردد.
- مشخصات موتورخانه
- تعداد طبقاتو زیربنا
- مدت عمر پروژه
- آدرس محل پروژه
- مشخصات مسئول پروژه جهت بازدید به همراه تلفن تماس
انتخاب مسیر …

در سایز فایل محدودیت 10 مگابایتی رعایت شود.

خدمات طراحی و اجرای دکوراسیون
مشخصات فرد مسئول برای تماس و دریافت اطلاعات خاص
لطفا صبر کنید