پروژه های تحویل شده بر اساس کاربری

 رديف کاربری شـــــــرح كارفــرما نام مشــاور استان
1 اداری پروژه ساختمان هاي اداره كل ثبت احوال و امور زندان ها مسكن و شهرسازي استان  خراسان شمالي مهندسين مشاور شورا خراسان شمالی
2 پروژه ساختمان هاي اداره كل دیوان محاسبات استان خراسان شمالی مسكن و شهرسازي استان  خراسان شمالي مهندسين مشاور شورا خراسان شمالی
3 تاسيسات ساختمان مديريت شعب بانك ملت شركت ساختماني و راهبري ملت مهندسين مشاور ماب قم
4 مخابرات شهرك بعثت پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
5 احداث پروژه دادگستری کل استان خراسان شمالی دادگستری کل استان خراسان شمالی توان خراسان شمالی
6 ساختمان دادگستری ابادان به همراه محوط سازی دادگستری کل استان خوزستان توان خوزستان
7 احداث رستوران و آمفي تئاتر مجتمع  پتروشيمي رازي شرکت  پتروشيمي رازي مهندسين مشاور فجر و توسعه خوزستان
7 احداث پروژه مجتمع قضائی شماره 3 اراک دادگستری کل استان مرکزی دفترفنی استان مرکزی
9 تعاونی اعتباری امید جلین – گرمسار تعاونی اعتباری امید جلین مهندسین مشاور طرح سمنان
10 تعاونی اعتباری امید جلین – گرگان تعاونی اعتباری امید جلین مهندسین مشاور طرح گلستان
1 اموزشی تاسيسات خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي سيستان و بلوچستان بهداري بهداري سیستان وبلوچستان
2 قسمتي از تاسيسات دانشگاه كرمان دانشگاه كرمان کرمان
3 تاسيسات مركز آموزش سپاه دانش كرمان آموزش و پرورش آموزش و پرورش كرمان کرمان
4 تاسيسات مركز آموزش شهرباني تهران ـــــــــ تهران
5 بازسازي تاسيسات مركز تحقيقات فيزيك نظري مركزتحقيقات فيزيك نوانديش تهران
6 بلوک 3 ساختمان اداری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامي مهندسين مشاور موژدا تهران
7 بلوک 5 ساختمان اداری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامي مهندسين مشاور موژدا تهران
8 تاسيسات دانشسراي مقدماتي بوشهر مسكن وشهرسازي بوشهر كوادرات بوشهر
9 پروژه شبکه آبرسانی دانشگاه تربیت معلم دانشگاه تربیت معلم مهندسين مشاور شورا البرز
10 دانشكده كشاورزي مراغه دانشگاه تبريز   بينش و فن اذربایجان شرقی
11 تاسيسات دانشگاه تربيت معلم زاهدان دانشگاه تربيت معلم توسعه عمران سیستان وبلوچستان
1 درمانی تاسيسات زايشگاه قدس زاهدان بهداري بهداري سيستان بلوچستان سیستان وبلوچستان
2 تاسيسات بيمارستان حضرت علي اصغر زاهدان بهداري بهداري سيستان بلوچستان سیستان وبلوچستان
3 تاسيسات بيمارستان خاتم الانبياء زاهدان بهداري بهداري سيستان بلوچستان سیستان وبلوچستان
4 تاسيسات بيمارستان ريوي كرمان بهداري بهداري كرمان کرمان
5 تاسيسات بيمارستان شهيد بهشتي كرمان بهداري لاتو کرمان
6 قسمتي از تاسيسات بيمارستان 501 خانواده تهران بهداري ــــــــــ تهران
7 تاسيسات بيمارستان حمايت حيوانات تهران بهداري تهران
8 بيمارستان 96 تختخوابي گناوه مجري طرحهاي بيمارستاني طرح و آبادي بوشهر
9 بيمارستان 96 تختخوابي كردكوي مجري طرحهاي بيمارستاني شورا گلستان
10 كلينيك تخصصي امام علي (ع) شهركرد دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري مهندسين مشاور شورا چهارمحال بختیاری
11 مجموعه آزمايشگاهی و سالن تشريح  سازمان پزشکی قانونی رشت پزشکی قانونی کل کشور مهندسین مشاور شورا گیلان
1 تجاری واداری تاسيسات وساختمان بانك اعتبارات ايران كرمان بانك اعتبارات سورتك کرمان
2 تاسیسات مجتمع تجاری اداری هتل کیان (دستمزدی) صندوق بازنشستگی فولاد آتاوا تهران
1 تفریحی آبنماهاي پارك شرقي شهرك بعثت پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
1 سیاحتی و گردشگری تاسيسات هتل آسمان بنياد علوي بنيادعلوي کرمان
2 تاسيسات مهمانسراي آستارا سازمان جهانگردي گلستان
3 موتورخانه مركزي مهمانسراي عسلويه  توسعه صنايع پتروشيمي آتك  عسلويه بوشهر
4 ساختمان های مسکونی 72 خوابه قشم شرکت نفت فلات قاره (قرارداد EPC) قشم
1 صنعتی تاسيسات كارخانه نان ماشيني ايرانشهر سازمان غله سیستان وبلوچستان
2 تاسيسات كارخانه نان ماشيني كرمان سازمان غله کرمان
3 تاسيسات كارخانه شير پاستوريزه گرگان صنايع شيرايران مشاوريكم گلستان
4 تاسيسات كارخانه شير پاستوريزه كرمان صنايع شيرايران مشاوريكم کرمان
5 تاسيسات كارخانه كارتن ايران تهران كارتن ايران طرح گسترش ونيرو تهران
6 تاسيسات مركز تحقيقات توليد مثل ايران تهران ـــــــــ تهران
7 سالن بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي توانير توانير كرج ايران بن البرز
8 تاسيسات در سطح ايران خودرو ايسيكو اداره كل ساختمان تهران
9 احداث پمپ بنزين عسلويه ساختماني و تاسيساتي  توسعه صنايع پتروشيمي آتك  عسلويه بوشهر
10 CFC -  تعويض گاز دستگاههاي مبرد شركت خوارزمي انرژي پايدار بوشهر
11 تاسيسات ساختمانهاي سيمان بجنورد سيمان بجنورد- آگور سانو خراسان شمالی
12 اجراي تاسيسات برقي و مكانيكي كارخانه طرح فروكروم سبزوار شركت تهيه و توليد موادمعدني ايران آتاوا خراسان شمالی
13 انبارهاي صنعتي پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
14 تاسيسات آروماتيك و سردخانه پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرجهاي زيربنايي خوزستان
15 آبرسانی وروشنایی معابرشهرک صنعتی تولای قشم سازمان عمران قشم رهشهر هرمزگان
16 پست برق 20/63 كيلو وات سوزاي قشم برق منطقه هرمزگان برق منطقه هرمزگان هرمزگان
17 کارخانه دارلان دارو شرکت دارلان دارو GRUOPE - NOX تهران
18 کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم شرکت آلومینای ایران مهندسین مشاور ناموران جاجرم
1 مسکونی تاسيسات آبرساني قراء ايرانشهر بهداري بهداشت محيط سیستان وبلوچستان
2 تاسيسات آبرساني 8 روستا توابع ـــــــــ بهداشت محيط سیستان وبلوچستان
3 ساختمان وتاسيسات مجتمع مسكوني افشاري وشركاء خانم افشاري و شركاء مهندس خدائيان تهران
4 موتورخانه كمپ موقت 6  مجموعه در عسلويه  توسعه صنايع پتروشيمي آتك  عسلويه بوشهر
5 اجراي موتورخانه مركزي برج نگين شركت ساختماني تكلار مهندسين مشاور ابنيه فني تهران
6 تکميل اجرای پروژه مسکونی تجاری لويزان شرکت پرديس گلستان تجارت شرکت پرديس گلستان تجارت تهران
7 موتورخانه هاي كمپ كارگري پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
8 مجموعه 128 واحدي پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
9 نگهداري تاسيسات 128 واحدي پتروشيمي بندرامام طرحهاي زير بنايي خوزستان
1 ورزشی سالن ورزشی دختران ( ابنیه ) آموزش و پرورش منطقه 19 تجهیزونوسازی مدارس تهران
2 ساختمان و تاسيسات   استادیوم 6000 نفری تربيت بدني استان اردبيل همگروه اردبیل
3 ساختمان و تاسیسات مجموعه  فرهنگي  ورزشي  انديشه پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
4 نگهداري تاسيسات موتورخانه استخروپكيج هاوبرق مجموعه انديشه پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
5 نگهداري تاسيسات برق و مكانيك مجموعه ورزشي انديشه پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
1 خاص احداث سردر فاز 2 پارک فناوری پردیس موسسه طرح و توسعه علم فناوری ایرانیان مهنسین مشاور عصر فرایند معماری تهران