پروژه استیج جاجرم

ابلاغ پروژه استیج جاجرم

مناقصه ساخت ونصب اسیج کارخانه جاجرم بازگشائی شد و شرکت کلوین از لحاظ قیمت نفر اول گردید و  کارفرمای محترم بعد از برسی نهای در مورخه 99/4/16 ما را بعنوان برنده مناقصه اعلام و بلاغیه قرارداد را صادر نمود.
با تشکر از زحمات همکاران گرامی در واحد مناقصات ، انشالله بتوانیم بالطف خداوند و همت همکاران  ، پروژه را در بهینه ترین زمان وبهترین کیفیت به اتمام برسانیم .