تحویل موقت پروژه سردر فاز 2 پارک علم و فناوری پردیس

باهمت و پشتکار همکاران گرامی پروژه سردرب در مورخه  99/03/26  تحویل موقت گردید :

با تشکر از زحمات کلیه پرسنل صدوقو زحمتکش شرکت و ارزوی موفقیت برای ایشان

ارسال دیدگاه