مناقصات شرکت کلوین

در اولین مناقصه سال جدید با عنوان پروژه استیج کارخانه الومینای جاجرم توانستیم با دقت عمل پرسنل

واحد مناقصات بعنوان نفر اول انتخاب گردیم با اختلاف 6.6% با نفر دوم .

انشاالله این روند درسال جدید ادامه یابد

ارسال دیدگاه