خلاصه وضعیت ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی

رديف شرح تعداد وضعيت دارايي وضعيت مالكيت
1 تاوركرين 12 تن 1 دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
2 تاوركرين 8 تن 1 دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
3 بچينگ پلانت به ظرفيت 30 مترمكعب 1 دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
4 ميكسر باظرفيت 6 مترمكعب 1 دستگاه آماده بكار استيجاري
5 بيل بكهو 1 دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
6 تراكتور بيل دار 2    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
7 كفي تراكتور 1    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
8 تانكرآب چرخ دار 1    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
9 دامپر 2    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
10 غلطک 2    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
11 بتونير ديزلي و برقي 14    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
12 بالابر گردان 2    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
13 بالابر ثابت 10    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
14 قيچي برقي آرماتوربندي 2    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
15 خم کن برقي آرماتوربندي 2    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
16 دستگاه خاموت زن 1    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
17 قالب فلزي جهت كارهاي بتوني 3500 مترمربع آماده بكار متعلق به شركت
18 ويبراتور 15    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
19 كمپكتور 8    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
20 دستگاه كمپرسور 3    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
21 دريل بتن كن 5    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
22 دستگاه ثابت برش سنگ 2    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
23 دستگاه سنگ فرز 8    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
24 داربست 8000 مترمربع آماده بكار متعلق به شركت
25 دوربين نيوو 3    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
26 دوربين تودوليت 2    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
27 دوربين توتال استيشن 1    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
28 سيلوي سيمان در ظرفيت هاي مختلف 5    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت

خلاصه وضعیت ماشین آلات و تجهیزات تاسیسات

رديف شرح تعداد وضعيت دارايي وضعيت مالكيت
1 حديده برقي 4    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
2 دستگاه لبه كشو زن 4    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
3 وينچ كابل كشي 2    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
4 ابزار لوله كشي جهت اكيپ 15   ســري آماده بكار متعلق به شركت
5 ابزار برقي جهت اكيپ 12    ســري آماده بكار متعلق به شركت
6 ديزل ژنراتور 50  كيلو وات 2    دستگاه آماده بكار متعلق به شركت
7 دستگاه تست برقي به تعداد كافي آماده بكار متعلق به شركت

خلاصه وضعیت ماشین آلات و تجهیزات عمومی

رديف شرح تعداد وضعيت دارايي وضعيت مالكيت
1 ماشين سواري 7 آماده بكار متعلق به شركت
2 وانت 6 آماده بكار متعلق به شركت
3 موتورسيكلت 6 آماده بكار متعلق به شركت
4 دستگاه جوش ديزلي 4 آماده بكار متعلق به شركت
5 دستگاه جوش دينام 3 آماده بكار متعلق به شركت
6 دستگاه جوش رکتیفایر 6 آماده بكار متعلق به شركت
7 دستگاه جوش ترانس 30 آماده بكار متعلق به شركت
8 جرثقيل دستي 7 آماده بكار متعلق به شركت
9 دریل پایه دار 2 آماده بكار متعلق به شركت
10 ديزل ژنراتور 210KVA 1 آماده بكار متعلق به شركت
11 ديزل ژنراتور 35KVA 2 آماده بكار متعلق به شركت
12 ديزل ژنراتور 25KVA 1 آماده بكار متعلق به شركت
13 اره آتشي 2 آماده بكار متعلق به شركت
14 پمپ آب 2 اينچ 3 آماده بكار متعلق به شركت
15 پمپ لجن كش 4 آماده بكار متعلق به شركت
16 تانكر آب چرخ دار 2 آماده بكار متعلق به شركت
17 منابع سوخت و آب ثابت به ظرفيت 10000 تا 20000 ليتر 5 آماده بكار متعلق به شركت
18 کانکس و کانتین 450 مترمربع آماده بكار متعلق به شركت

جهت هرگونه اطلاعات بیشتر برای ما یک ایمیل ارسال کنید