تاریخ بروز رسانی جداول: 1399/04/10

خلاصه پرسنل کلوین بر اساس مدرک و سابقه

شاخص کارشناس ارشد با بیش از 10 سال سابقه کار کارشناس ارشد تا 10 سال سابقه کار کارشناس با بیش از 10 سال سابقه کار کارشناس تا 10 سال سابقه کار کاردان سایر
تعداد 4 2 21 11 3 8
 

مشخصات پرسنل فني (بخش ساختمان)

ردیف نام و نام خانوادگي آخرين  مدرك و رشته تحصيلي سال اخذ مدرك سابقه همكاري با شركت سابقه كار سمت در دفتر مركزي سمت در پروژه
1 مرجان مقدم کارشناس  ارشد معماري 1382 7 18 مسئول واحد کنترل پروژه -تضمین کیفیت -
2 علي تابش کارشناس  ارشذ عمران 1384 14 16 - مسئول دفتر فنی پروژه
3 شایان خدایی کارشناس ارشد عمران 1400 6 6 کارشناس مناقصات -
4 نیره نصیر پور كارشناس  معماری 1356 8 43 کارشناس معماری -
5 آرش قربانی کارشناس عمران 1377 5 23 سرپرست دفتر فنی -
6 پوریا اسمعلیون کارشناس عمران 1377 5 23 - سرپرست کارگاه
7 فرشید کریمی دهکردی کارشناس عمران 1379 11 21 - سرپرست کارگاه
8 سیاوش سید آقای زاهد کارشناس عمران 1379 7 21 - سرپرست کارگاه
9 داود انصاری کارشناس عمران 1380 17 20 - مدیر پروژه
10 شهرام خدايی کارشناس عمران 1384 16 16 کارشناس دفتر فنی -
11 قاسم تيموري کارشناس عمران 1387 15 15 - مسئول دفتر فنی پروژه
12 سارا نثری کارشناس عمران/ ارشد MBA 1398 5 1 کارشناس دفتر فنی -
13 فرشید جاهد كارشناس عمران 1387 12 13 - مسئول دفتر فنی پروژه
14 مسعود محمدی کارشناس عمران 1392 7 8 - کارشناس اجرا پروژه
15 فاطمه خدایی کاردان معماری 1393 7 7 کارشناس واحد کنترل پروژه -
16 احسان تجارتی کارشناس عمران 1393 5 7 مسئول دفتر فنی پروژه
17 رضا خدائی کارشناس  عمران 1393 7 7 مسئول اجرا در پروژه
18 سيد پرويز آل داوود کاردان عمران 1366 31 34 - مسئول اجرا در پروژه
19 امیر میرزایی کاردان نقشه برداری 1388 3 10 - کمک نقشه بردار
20 مرتضی بابایی کاردان نقشه برداری 1390 4 7 نقشه بردار

مشخصات پرسنل فني (بخش تأسيسات)

ردیف نام و نام خانوادگي آخرين  مدرك و رشته تحصيلي سال اخذ مدرك سابقه همكاري با شركت سابقه كار سمت در دفتر مركزي سمت در پروژه
1 بابک دلاوری کارشناس ارشد برق 1383 6 17 - سرپرست برق و تاسیسات پروژه ها
2 فرهنگ شاهين كارشناس برق 1363 22 37 مشاور مدیر عامل -
3 پيمان خداداديان کارشناس مکانيک 1379 20 21 مسئول دفتر فني تاسيسات -
4 امين صادقي كارشناس مكانيك 1384 13 15  کارشناس دفتر فني مکانیک -
5 کامیار مشایخی کارشناس مکانیک 1390 8 10 کارشناس دفتر فنی مکانیک -
6 ابوالفضل کامرانی فر کارشناس مکانیک 1395 5 5 - کارشناس اجرا
7 مهران رحیمیان کارشناس مکانیک 1394 4 6 - کارشناس  مکانیک
8 داريوش خدايي فوق ديپلم مکانيک 1375 25 25 - تكنسين اجرا پروژه

مشخصات پرسنل اداري و پشتيباني

ردیف نام و نام خانوادگي آخرين  مدرك و رشته تحصيلي سال اخذ مدرك سابقه همكاري با شركت سابقه كار سمت در دفتر مركزي سمت در پروژه
1 زهرا شاهنده گرمی کارشناس ارشد زمین شناسی 1387 7 13 مسئول دفتر -
2 مصطفی شعبانی نوغاب کارشناس - منابع طبیعی 1394 6 6 - پرسنل تداركات
3 فرشاد محبی کارشناس فناوری اطلاعات 1395 4 5 کارشناس HSE
4 سعید خیری کارشناس ایمنی صنعتی 1397 3 3 کارشناس HSE
5 بابك خدائي کاردان فنی - ماشین آلات 1388 12 12 مدير واحد پشتيباني و تداركات -
6 مهدی وحیدیان دیپلم تجربی 1386 10 14 - مسئول مالي و پشتيباني
7 کاظم ایوبی دیپلم برق 1382 5 18 - پرسنل تداركات
8 مجيد باقر نژاد سیکل 1380 15 20 پرسنل تداركات -
9 حسن علی آبادی سیکل 1370 5 30 - پرسنل تداركات
 

مشخصات پرسنل مالی

ردیف نام و نام خانوادگي آخرين  مدرك و رشته تحصيلي سال اخذ مدرك سابقه همكاري با شركت سابقه كار سمت در دفتر مركزي سمت در پروژه
1 ناصر پسندیده پور کارشناس حسابداری 1390 10 20 مدير واحد پشتيباني و تداركات -
2 لينا خدايي دیپلم حسابداری 1382 14 18 مسئول دفتر -
3 مهدی وحیدیان دیپلم تجربی 1386 10 14 - مسئول انبارها
 

جهت هرگونه اطلاعات بیشتر برای ما یک ایمیل ارسال کنید