شرکت کلوین علاوه بر داشتن تجربیات متعدد در اجرای پروژه های تاسیساتی سنگین با کاربری های صنعتی، بیمارستانی و ورزشی، سیاحتی و اداری، تجربه ای مکفی با کادری مجرب و کار آزموده و آماده ارائه خدمات سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های بزرگ با انواع کاربری ها میباشدد. بدانید با بکارگیری نیرو های مجرب و با تجربه و آشنا به تکنولوژی های نوین برای شما موارد زیر را به عهده دارد:

ااطمینان و ایمنی

 مصرفه جویی

تعمر زیاد تجهیزات

 

 

ردیف موضوع قرارداد نگهداری محل اجرا نام کارفرما شماره قرارداد مدت قرارداد زمان قرارداد مبلغ پیمان درهرماه مبلغ کل قرارداد
1 نگهداری تاًسیسات برج نگین شهرک غرب تهران تهران مدیریت مجتمع مسکونی نگین 7001390/7/100 6ماه 90/07 لغایت 90/12 42,000,000 252,000,000
2 نگهداری تاًسیسات بلوک 3 و 5 اداری تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 97333 12ماه 87/10 لغایت 88/10 58,333,330 700,000,000
3 راهبری و نگهداری تاًسیسات هتلها ، رستورانها ، انبار مواد غذائی واماکن عمومی شهرک بعثت ماهشهر شرکت پتروشیمی بندر امام 179/خ/84 12ماه 84/04 لغایت 85/04 90,000,000 1,080,000,000
4 نگهداری تاًسیسات موتورخانه مهمانسرای پتروشیمی شیرینو عسلویه شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 23-31/47/83/620 3ماه 83/01 لغایت 83/05 82,207,499 411,037,497
5 نگهداری تاًسیسات برق و مکانیک مجموعه فرهنگی ورزشی اندیشه ماهشهر شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام 157/خ/81 22ماه 81/11 لغایت 83/04 30,415,000 364,980,000
6 نگهداری تاًسیسات مجموعه 128 واحدی شهرک بعثت ماهشهر شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام 74/36 72ماه 74/08 لغایت 80/05 50,000,000 2,717,538,304
جمع : 5,525,555,801