شرکت کلوین با به پایان رساندن 76 پروژه کوچک و بزرگ با کاربری‌های مختلف در اکثر شهرهای کشور و دریافت گواهینامه‌ها و تقدیرنامه از کارفرمایان محترم، توانسته نامی خوش از خود بجای بگذارد و هم اکنون با بیش از نیم قرن تجربه، آماده ارائه خدمات پیمانکاری متناسب با نیاز کارفرمایان در قالب قراردادهای زیر می‌باشد:

تامین و ساخت (PC)

 تامین مصالح، مهندسی و ساخت (EPC)

مدیریت پیمان (MC)

گواهینامه ها         عضویت ها         تقدیرنامه ها            ارسال درخواست