آدرس دفتر مرکزی شرکت کلوین :
ایران - تهران
میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی - خیابان ورزنده - پلاک 5 - واحدهای A3 و B3

88843100 | 88313172 | 88313173 | 88843928
88834374
kelvin1349@yahoo.com