مجموعه پروژه کارخانه الومنیوم جاجرم
جاجرم ، کارخانه آلومینیوم ، درب شمش
ایران - جاجرم

ارسال پیغام به ما