تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما دادگستری کل استان مرکزی
مشاور پروژه دفتر فنی دادگستری
محل اجرای پروژه استان مرکزی- اراک
زمان اجرای پروژه 10 ماه
کاربری ورزشی
تاریخ شروع پروژه 1399/02/08
مدت پیمان 10 ماه

سوله ورزشی چندمنظوره دادگستری اراک در متراژ کلی 1100 مترمربع و از نوع سازه فلزی اجرا گردیده است. این سوله شامل فضاهای تماشاگران، فضای اداری (رختکن، مدیریت، اتاق برق، آبدارخانه، سرویس‌های بهداشتی) و سالن ورزشی است. ارتفاع سالن ورزشی در قسمت تاج 8 متر و ابعاد کلی آن 21*33 می‌باشد. فضای تماشاگران نیز به ابعاد 20*5 و اداری در ابعاد 10*20 اجرا و تحویل داده شد.