تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما دادگستری کل استان خراسان شمالی
مشاور پروژه توان
محل اجرای پروژه بجنورد
زمان اجرای پروژه 24 ماه
کاربری اداری
سال اتمام 88