تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما دادگستری کل استان خوزستان
مشاور پروژه توان
محل اجرای پروژه آبادان
زمان اجرای پروژه 18 ماه
کاربری اداری
سال اتمام 91

این پروژه با ساختمان اصلی به  زیربنای 7000 مترمربع و محوطه 7200 وساختمانهای جنبی به مساحت 550 متر مربع درشهر ابادان در سال 91 به اتمام رسید و مدیریت وپرسنل زحمتکش شرکت موفق به دریافت تقدیرنامه از کازفرمای محترم گردیدند.