تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما شرکت ساختمانی و راهبری  ملت
مشاور پروژه شرکت ساختمانی و راهبری  ملت
محل اجرای پروژه قم
زمان اجرای پروژه 9 ماه
کاربری اداری
سال اتمام 1388

این پروژه به زیر بنای 11000 متر مریع در 12 طبقه  با سیستم تاسیسات مرکزی  با مدرن ترین تجهیزات تاسیساتی در سال 1388 تحویل کارفرما گردید.