تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
مشاور پروژه موژدا
محل اجرای پروژه تهران
زمان اجرای پروژه 24 ماه
کاربری اداری
سال اتمام 1388

این پروژه که طی چهار قرار داد ودر 13 طبقه به زیر بنای 16000 مترمربع به انجام رسید شامل ساختمان اداری و رستوران واشپزخانه مرکزی و پارکینگ و موتورخانه مرکزی و پست برق میباشد