تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما شرکت دارلان دارو
مشاور پروژه GRUOPE - NOX
محل اجرای پروژه تهران
زمان اجرای پروژه 120 روز
کاربری اداری - صنعتی 
تاریخ شروع پروژه 1396/06/04
مدت پیمان 90 روز

بازبينی و تصديق محاسبات و نقشه های طرح , ارائه نقشه های کارگاهی , تسطيح و زیر سازی زمين , تامين مصالح و اجرای  فونداسيون , سازه فلزی ,ديوار برشی و سقف طبقات کارخانه دارلان دارو