تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران
مشاور پروژه اتاوا
محل اجرای پروژه سبزوار
زمان اجرای پروژه 18
کاربری صنعتی
سال اتمام 1384

این پروژه شامل انجام کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی در سطح کارخانه فروکروم میباشد که با توج به کیفیت وسرعت عمل خوب در این پروژه شرکت موفق به در یافت  تقدبر نامه از کارفرمای پروژه گردید