تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما شرکت آلومينای ا يران
مشاور پروژه ناموران
محل اجرای پروژه جاجرم
کاربری کارخانه صنعتی
تاریخ شروع پروژه 1396/06/08
مدت پیمان 10 ماه

انجام عمليات باقيمانده و تکميلی ابنيه , تأسيسات مکانيکی و برقی ساختمانهای کارخانه شمش آلومينيوم جاجرم