تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما تعاونی اعتباری امید جلین
مشاور پروژه مهندسین مشاور طرح
محل اجرای پروژه شهرستان گرمسار
زمان اجرای پروژه 12 ماه
کاربری اداری تجاری
تاریخ شروع پروژه 1395/04/04

این پروژه شامل یک شعبه ر طبقه همکف 1 واحد اداری در طبقات و پارکینگ در زیرزمین میباشد. مجموعه در 5 طبقه در حال اجرا میباشد.