تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما تعاونی اعتباری امید جلین
مشاور پروژه مهندسین مشاور طرح
محل اجرای پروژه استان گلستان شهرستان گرگان
زمان اجرای پروژه 12 ماه
کاربری اداری تجاری
تاریخ شروع پروژه 1395/04/04

این پروژه در هفت طبقه شامل دو طبقه پارکینگ و یک و نیم طبقه تجاری ، سه طبقه اداری در حال اجرا میباشد.