تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما شرکت ساختمانی عمران تکلار
مشاور پروژه شرکت ساختمانی عمران تکلار
محل اجرای پروژه تهران
زمان اجرای پروژه 4 ماه
کاربری مسکونی
سال اتمام 1388

این پروژه صرفا تاسیساتی بوده وکلیه عملیات موتورخانه مرکزی را شامل میباشد