تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما پزشکی قانونی کل کشور
مشاور پروژه شورا
محل اجرای پروژه رشت
زمان اجرای پروژه 24 ماه
کاربری درمانی
سال اتمام 93

این پروژه با توجه به اینکه با بحران  اقتصادی کشور همزمان گردید ولی مدیریت شرکت بدلیل تعهد خود ومشتری مداری بدون تاخیر غیر مجاز  پروژه را به اتمام رسانده وموفق به در یافت لوح تقدیر از کارفرما گردید