تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما سازمان منطقه ازاد قشم
مشاور پروژه ره شهر
محل اجرای پروژه جزیره قشم
زمان اجرای پروژه 24
کاربری صنعتی
سال اتمام 1386

این پروژه که در شهرک صنعتی تولای قشم در وسعتی بالغ بر 300 هکتار به اجراء رسید شامل  30000 متر عملیات ابرسانی و شیر های اتش نشانی و شیر خانه ها ، 700 پایه چراغ خیابانی بهمراه ساخت و نصب فنداسیون و تهیه و اجراء کابل کشی وکانالکنی ، 100000 متر عملیات جدول گذاری ، 80000 مترمکعب عملیات زیرسازی از تامین مصالع ازمعدن تا تحویل بستر می باشد