تیر ماه 99
شرکت کلوین قصد دارد جهت تکمیل کادر اجرایی خود جهت پروژه استیج جاجرم به جذب نیرو با شرایط ذیل اقدام نماید:پ

1- مهندس تاسیسات الکتریکال ……. با سابقه حداقل 6 سال