پروژه های در دست اجرا

ردیف نام پروژه کارفرما شماره پیمان مبلغ قرارداد تاريخ انعقاد قرارداد تاریخ تحویل زمین مدت قرارداد نوع اسكلت رشته کاربری ميزان پيشرفت ریالی ميزان پيشرفت فیزیکی
1 انجام کلیه فعالیتهای ساخت برخی از سوله های تعمیراتی کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم شرکت آلومينای ايران ج/635 187,489,418,875 99/1/29 98/3/5 12+6 ماه فلزی ابنیه و تأسیسات صنعتی 105% 99%
2 انجام کلیه عملیات اجرایی طرح توسعه و ساخت استیج واحد جدید سود و تبخیر شرکت آلومينای ايران ج/7881 287,827,377,990 99/6/31 99/6/31 18 ماه فلزی تأسیسات صنعتی 80% 75%