پروژه های تحویل شده بر اساس کاربری

رديف کاربری شـــــــرح كارفــرما نام مشــاور استان
1 اداری پروژه ساختمان هاي اداره كل ثبت احوال و امور زندان ها مسكن و شهرسازي استان خراسان شمالي مهندسين مشاور شورا خراسان شمالی
2 پروژه ساختمان هاي اداره كل دیوان محاسبات استان خراسان شمالی مسكن و شهرسازي استان خراسان شمالي مهندسين مشاور شورا خراسان شمالی
3 تاسيسات ساختمان مديريت شعب بانك ملت شركت ساختماني و راهبري ملت مهندسين مشاور ماب قم
4 مخابرات شهرك بعثت پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
5 احداث پروژه دادگستری کل استان خراسان شمالی دادگستری کل استان خراسان شمالی توان خراسان شمالی
6 ساختمان دادگستری ابادان به همراه محوط سازی دادگستری کل استان خوزستان توان خوزستان
7 احداث رستوران و آمفي تئاتر مجتمع پتروشيمي رازي شرکت پتروشيمي رازي مهندسين مشاور فجر و توسعه خوزستان
8 احداث پروژه مجتمع قضائی شماره 3 اراک دادگستری کل استان مرکزی دفترفنی استان مرکزی
9 تعاونی اعتباری امید جلین – گرمسار تعاونی اعتباری امید جلین مهندسین مشاور طرح سمنان
10 تعاونی اعتباری امید جلین – گرگان تعاونی اعتباری امید جلین مهندسین مشاور طرح گلستان
1 اموزشی تاسيسات خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي سيستان و بلوچستان بهداري بهداري سیستان وبلوچستان
2 قسمتي از تاسيسات دانشگاه كرمان دانشگاه كرمان کرمان
3 تاسيسات مركز آموزش سپاه دانش كرمان آموزش و پرورش آموزش و پرورش كرمان کرمان
4 تاسيسات مركز آموزش شهرباني تهران ـــــــــ تهران
5 بازسازي تاسيسات مركز تحقيقات فيزيك نظري مركزتحقيقات فيزيك نوانديش تهران
6 بلوک 3 ساختمان اداری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامي مهندسين مشاور موژدا تهران
7 بلوک 5 ساختمان اداری دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامي مهندسين مشاور موژدا تهران
8 تاسيسات دانشسراي مقدماتي بوشهر مسكن وشهرسازي بوشهر كوادرات بوشهر
9 پروژه شبکه آبرسانی دانشگاه تربیت معلم دانشگاه تربیت معلم مهندسين مشاور شورا البرز
10 دانشكده كشاورزي مراغه دانشگاه تبريز بينش و فن اذربایجان شرقی
11 تاسيسات دانشگاه تربيت معلم زاهدان دانشگاه تربيت معلم توسعه عمران سیستان وبلوچستان
1 درمانی تاسيسات زايشگاه قدس زاهدان بهداري بهداري سيستان بلوچستان سیستان وبلوچستان
2 تاسيسات بيمارستان حضرت علي اصغر زاهدان بهداري بهداري سيستان بلوچستان سیستان وبلوچستان
3 تاسيسات بيمارستان خاتم الانبياء زاهدان بهداري بهداري سيستان بلوچستان سیستان وبلوچستان
4 تاسيسات بيمارستان ريوي كرمان بهداري بهداري كرمان کرمان
5 تاسيسات بيمارستان شهيد بهشتي كرمان بهداري لاتو کرمان
6 قسمتي از تاسيسات بيمارستان 501 خانواده تهران بهداري ــــــــــ تهران
7 تاسيسات بيمارستان حمايت حيوانات تهران بهداري تهران
8 بيمارستان 96 تختخوابي گناوه مجري طرحهاي بيمارستاني طرح و آبادي بوشهر
9 بيمارستان 96 تختخوابي كردكوي مجري طرحهاي بيمارستاني شورا گلستان
10 كلينيك تخصصي امام علي (ع) شهركرد دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري مهندسين مشاور شورا چهارمحال بختیاری
11 مجموعه آزمايشگاهی و سالن تشريح سازمان پزشکی قانونی رشت پزشکی قانونی کل کشور مهندسین مشاور شورا گیلان
1 تجاری واداری تاسيسات وساختمان بانك اعتبارات ايران كرمان بانك اعتبارات سورتك کرمان
2 تاسیسات مجتمع تجاری اداری هتل کیان (دستمزدی) صندوق بازنشستگی فولاد آتاوا تهران
1 تفریحی آبنماهاي پارك شرقي شهرك بعثت پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
1 سیاحتی و گردشگری تاسيسات هتل آسمان بنياد علوي بنيادعلوي کرمان
2 تاسيسات مهمانسراي آستارا سازمان جهانگردي گلستان
3 موتورخانه مركزي مهمانسراي عسلويه توسعه صنايع پتروشيمي آتك عسلويه بوشهر
4 ساختمان های مسکونی 72 خوابه قشم شرکت نفت فلات قاره (قرارداد EPC) قشم
1 صنعتی تاسيسات كارخانه نان ماشيني ايرانشهر سازمان غله سیستان وبلوچستان
2 تاسيسات كارخانه نان ماشيني كرمان سازمان غله کرمان
3 تاسيسات كارخانه شير پاستوريزه گرگان صنايع شيرايران مشاوريكم گلستان
4 تاسيسات كارخانه شير پاستوريزه كرمان صنايع شيرايران مشاوريكم کرمان
5 تاسيسات كارخانه كارتن ايران تهران كارتن ايران طرح گسترش ونيرو تهران
6 تاسيسات مركز تحقيقات توليد مثل ايران تهران ـــــــــ تهران
7 سالن بازسازي قطعات داغ توربينهاي گازي توانير توانير كرج ايران بن البرز
8 تاسيسات در سطح ايران خودرو ايسيكو اداره كل ساختمان تهران
9 احداث پمپ بنزين عسلويه ساختماني و تاسيساتي توسعه صنايع پتروشيمي آتك عسلويه بوشهر
10 CFC - تعويض گاز دستگاههاي مبرد شركت خوارزمي انرژي پايدار بوشهر
11 تاسيسات ساختمانهاي سيمان بجنورد سيمان بجنورد- آگور سانو خراسان شمالی
12 اجراي تاسيسات برقي و مكانيكي كارخانه طرح فروكروم سبزوار شركت تهيه و توليد موادمعدني ايران آتاوا خراسان شمالی
13 انبارهاي صنعتي پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
14 تاسيسات آروماتيك و سردخانه پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرجهاي زيربنايي خوزستان
15 آبرسانی وروشنایی معابرشهرک صنعتی تولای قشم سازمان عمران قشم رهشهر هرمزگان
16 پست برق 20/63 كيلو وات سوزاي قشم برق منطقه هرمزگان برق منطقه هرمزگان هرمزگان
17 کارخانه دارلان دارو شرکت دارلان دارو GRUOPE - NOX تهران
18 کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم شرکت آلومینای ایران مهندسین مشاور ناموران جاجرم
19 انجام کلیه فعالیتهای ساخت برخی از سوله های تعمیراتی کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم شرکت آلومینای ایران مهندسین مشاور ناموران جاجرم
20 انجام کلیه عملیات اجرایی طرح توسعه و ساخت استیج واحد جدید سود و تبخیر شرکت آلومینای ایران مهندسین مشاور ناموران جاجرم
21 اجرای کلیه عملیات ساخت یک دستگاه تیکنر شرکت آلومینای ایران مهندسین مشاور ناموران جاجرم
1 مسکونی تاسيسات آبرساني قراء ايرانشهر بهداري بهداشت محيط سیستان وبلوچستان
2 تاسيسات آبرساني 8 روستا توابع ـــــــــ بهداشت محيط سیستان وبلوچستان
3 ساختمان وتاسيسات مجتمع مسكوني افشاري وشركاء خانم افشاري و شركاء مهندس خدائيان تهران
4 موتورخانه كمپ موقت 6 مجموعه در عسلويه توسعه صنايع پتروشيمي آتك عسلويه بوشهر
5 اجراي موتورخانه مركزي برج نگين شركت ساختماني تكلار مهندسين مشاور ابنيه فني تهران
6 تکميل اجرای پروژه مسکونی تجاری لويزان شرکت پرديس گلستان تجارت شرکت پرديس گلستان تجارت تهران
7 موتورخانه هاي كمپ كارگري پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
8 مجموعه 128 واحدي پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
9 نگهداري تاسيسات 128 واحدي پتروشيمي بندرامام طرحهاي زير بنايي خوزستان
1 ورزشی سالن ورزشی دختران ( ابنیه ) آموزش و پرورش منطقه 19 تجهیزونوسازی مدارس تهران
2 ساختمان و تاسيسات استادیوم 6000 نفری تربيت بدني استان اردبيل همگروه اردبیل
3 ساختمان و تاسیسات مجموعه فرهنگي ورزشي انديشه پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
4 نگهداری تاسيسات موتورخانه استخر و پكيج ها و برق مجموعه انديشه پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
5 نگهداري تاسيسات برق و مكانيك مجموعه ورزشي انديشه پتروشيمي بندرامام طرحهاي زيربنايي خوزستان
6 ساخت سوله ورزشی چند منظوره دادگستری اراک دادگستری استان مرکزی دفتر فنی دادگستری مرکزی
1 خاص احداث سردر فاز 2 پارک فناوری پردیس موسسه طرح و توسعه علم فناوری ایرانیان مهنسین مشاور عصر فرایند معماری تهران